مراحل خرید ملک

در ابتدا ملک مورد نظر خود را از راههای، کد،  شهر،  موقعیت و یا قیمت جستجو نموده و بعد از انتخاب با شماره های موجود تماس حاصل نمایید.

در مرحله بعد پس از برقراری ارتباط با شماره مورد نظر، راهنماییها و اطلاعات لازم در اختیار شما قرار داده خواهد شد.

در این مرحله پس از پیدا کردن فایل مورد نظر، هماهنگی های لازم جهت بازدید انجام شده و روز ملاقات مشخص و اعلام میشود. در روز مقرر بازدید انجام میگیرد و پس از مورد قبول واقع شدن ملک، مراحل ثبت سند و عقد قرارداد انجام خواهد گرفت.
و در نهایت در روز عقد قرارداد در آفیس شرکت مدارک شما تحویل گرفته شده و وارد مراحل ثبت و یا انتقال سند خواهد شد.

Compare listings

Compare