حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

تجهیزات پزشکی ملی ترکیه در کنگره اسپانیا

تجهیزات پزشکی ملی ترکیه که در “کنگره جهانی رادیولوژی قلب و عروق و مداخله ای” معرفی گردید، از سوی دانشمندان بسیار مورد توجه واقع شد. تجهیزات پزشکی ملی ترکیه که در “کنگره جهانی رادیولوژی قلب و عروق و مداخله ای” معرفی گردید، از سوی دانشمندان بسیار مورد توجه واقع شد. بر اساس بیانیه کتبی از […]


Right Menu Icon