حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

چین سه ماهواره نظارتی به فضا پرتاب کرد

این ماهواره ها از مرکز پرتاب ” تایووان ” به فضا پرتاب شدند چین یک ماهواره بزرگ و دو ماهواره نظارتی کوچک را از مرکز پرتاب “تایووان” واقع در استان شانگچی این کشور به فضا پرتاب کرد. به گزارش خبرگزاری “شین هوا”، این ماهواره‌ها از طریق موشک “لانگ مارچ-۴ بی” به مدار مشخص شده، پرتاب […]


Right Menu Icon