حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

آیینه تاریخ – ۱۳ سپتامبر

مروری بر حوادث تاریخی روز ۱۳ سپتامبر سال ۱۵۲۱، اسپانیایی ها  تنوشتیتلان پایتخت امپراتوری آزتک را اشغال کردند. سال ۱۶۴۷، تروسیللی، ریاضیدان و فیزیکدان ایتالیایی، فشارسنج را اختراع کرد. سال ۱۷۸۸، دانمارک سوئد را اشغال کرد. سال ۱۹۲۱،  جنگ میدانی ساکاریا که ۲۱ روز ادامه داشت، با پیروزی ارتش ترک، پایان یافت. سال ۱۹۲۳، ارتش […]


Right Menu Icon