حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

دیدار مصطفی وارناک و رئیس بانک توسعه اروپا

وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه با سوما چاکرابارتی رئیس بانک توسعه اروپا دیدار کرد مصطفی وارناک وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه با سوما چاکرابارتی رئیس بانک توسعه اروپا دیدار کرد. در این دیدار که در محل وزارتخانه ترتیب یافت، فرصت های همکاری در بخش های سیاست های صنعت و ابداع در دوره های آتی بین ترکیه و بانک […]


Right Menu Icon