حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

نرخ ارز و طلا در بازار استانبول سه شنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹

دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۶۹۸۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۲۶۳۰ لیر ترکیه فروخته شد هر دلار آمریکا امروز سه شنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۶۹۶۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۶۹۸۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۲۶۱۰ لیر خرید و […]

نرخ ارز و طلا در بازار استانبول جمعه ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹

دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۷۲۵۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۳۳۰۰ لیر ترکیه فروخته شد هر دلار آمریکا امروز جمعه ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۷۲۳۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۷۲۵۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۳۲۸۰ لیر خرید و به […]

نرخ ارز و طلا در بازار استانبول پنجشنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹

دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۶۹۲۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۲۹۱۰ لیر ترکیه فروخته شد هر دلار آمریکا امروز پنجشنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۶۹۰۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۶۹۲۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۲۸۹۰ لیر خرید و به […]


Right Menu Icon