حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

تعرفه قیمت جدید در بیمه اجباری زلزله در ترکیه – بخش اول

تعرفه قیمت جدید در بیمه اجباری زلزله در ترکیه – بخش اول

تعرفه قیمت جدید در بیمه اجباری زلزله در ترکیه – بخش اول اصلاح قانون تعرفه و دستورالعمل بیمه اجباری در برابر زلزله تهیه شده توسط وزارت خزانه داری و دارایی پس از انتشار در روزنامه رسمی به مرحله اجرا درآمد. در اینجا تغییرات تعرفه اجباری بیمه زلزله آورده شده است: – حداقل مبلغ حق بیمه […]

۱۵ نکته در هنگام بازدید از آپارتمان در ترکیه – بخش سوم

۱۵ نکته در هنگام بازدید از آپارتمان در ترکیه – بخش سوم

۱۵ نکته در هنگام بازدید از آپارتمان در ترکیه – بخش سوم   ۹- به عایق صدای دیوارها ی واحد آپارتمان توجه کنید. ۱۰- مسئله مهم دیگر این است که آیا واحد آپارتمان ورد نظرتان نور روز دریافت می کند زیرا این امر تأثیر مثبتی بر خلق و خوی افرادی دارد که در خانه های […]

۱۵ نکته در هنگام بازدید از آپارتمان در ترکیه – بخش دوم

۱۵ نکته در هنگام بازدید از آپارتمان در ترکیه – بخش دوم

۱۵ نکته در هنگام بازدید از آپارتمان در ترکیه – بخش دوم   ۵- از وضعیت فضاهای مفید واحد آپارتمان اطمینان حاصل کنید که وسایل خود را به راحتی می توانید جا دهید. ۶- وضعیت قابهای پنجره بیرونی نشانگر خوبی از وضعیت واحد آپارتمان است. ۷- برای بررسی فشار آب واحد آپارتمان از شیرهای آب […]

۱۵ نکته در هنگام بازدید از آپارتمان- بخش اول

۱۵ نکته در هنگام بازدید از آپارتمان- بخش اول

۱۵ نکته در هنگام بازدید از آپارتمان در ترکیه – بخش دوم   ۵- از وضعیت فضاهای مفید واحد آپارتمان اطمینان حاصل کنید که وسایل خود را به راحتی می توانید جا دهید. ۶- وضعیت قابهای پنجره بیرونی نشانگر خوبی از وضعیت واحد آپارتمان است. ۷- برای بررسی فشار آب واحد آپارتمان از شیرهای آب […]


Right Menu Icon